آرشيو
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۴
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۳
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۱
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۸
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۶
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۳
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۹
نقد رضا صدیق بر فیلم مستند «نام و نشان»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۱
نقد عباس تهرانی بر مستند «مادر کشی»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۶
نقد حسین سلطان‏ محمدی بر مستند «74»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۱
نقد احمدرضا حجارزاده بر مستند «پدر»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۶
نقد یزدان سلحشور بر مستند «بی‌شناسنامه‌ها»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۲
نقد علی افتخاری بر مستند «من بلفاست هستم»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۹
نقد امیر پوریا بر مستند «من ناصر حجازی هستم»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۷
نقد سپیده ابرآویز بر مستند «مادرم»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۴
نقد محسن بیگ آقا بر مستند «A157»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۱
نقد احسان ناظم بکایی بر مستند «بزمجه ها هم عاشق می شوند»
۲۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۸