کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نقد رامتین شهبازی بر مستند «خانه متروک»

21 بهمن 1394 ساعت 12:42


«خانه متروک» مستندی تاریخی است که می‌کوشد وضعیت کشور ایران در دل جنگ جهانی اول را به‌نمایش بگذارد. این فیلم نیز همچون بسیاری از مستندهای تاریخی دیگر، می‌کوشد با نگاهی وفادارانه به تاریخ بخش‌هایی را انتخاب کند که به روایت کرونولوژیکال از تاریخ وفادار بماند و بر اساس روایتی خطی از تاریخ انسجام خود را حفظ نماید.
به بهانه این فیلم بد نیست مرور کنیم که امروز نگاهی به تاریخ شکل گرفته که کمتر در مستندهای ایرانی به آن پرداخته می‌شود و آن‌هم تولید «تاریخ» بر اساس نظریه‌های «تاریخ‌نگاری نوین» است. تاریخ نگاری نوین برخلاف تاریخ‌نگاری کلاسیک سراغ کلان‌روایت‌های تاریخی نمی‌رود و اتفاقا با مدد گرفتن از حاشیه‌ها می‌کوشد با نگاهی انتقادی به تاریخ از کلان‌روایت‌ها گذر کرده و آن را واسازی نماید. بسیاری از مستندسازان معتقدند به دلیل وفاداری و مستند بودن سراغ تاریخی می‌روند که مکتوب شده‌است و در حقیقت به‌واسطه این نگاه تلاش می‌شود فیلم به انگاره و تعریف کلاسیک از سینمای مستند نزدیک شود. با این وجود این نگاه می‌تواند موجب شود حجابی بر تاریخ افکنده شود و این همان بازی است که تاریخ با تاریخ‌نگار انجا می‌دهد. یکی از راه‌های بازنمایی تاریخ، حوزه درام بوده‌است که از زمان ارسطو تاکنون مورد مداقه قرار گرفته و نویسندگان و نظریه‌پردازان مختلف راجع به آن نظر داده‌اند. روزگارانی که ارسطو در کتاب «بوطیقا» این دو واژه را به چالش کشید و کوشید به تفاوت‌های اساسی میان آن اشاره کند. تفاوت آن دو [تاریخ و درام] در این است که یکی از آنها[تاریخ] سخن از آنگونه حوادث می‌گوید که در واقع روی داده است و آن دیگر[درام] سخنش در باب وقایعی است که ممکن است روی بدهد. از این روست که شعر، فلسفی‌تر از تاریخ، و مقامش بالاتر از آن است. زیرا شعر حکایت از امر کلی می‌کند در صورتی که تاریخ از امر جزیی حکایت دارد. مقصود از امر کلی در این مقام این است که شخصی چنین و چنان فلان کار یا فلان کار دیگر را به حکم احتمال و یا به حسب ضرورت در شرایط و احوالی خاص انجام می دهد و در شعر هدف همین است .البته این نگاه محدود به دوران ارسطو باقی نمانده و پس از او بخصوص در دوران رمانتیک‌ها بسیاری از نویسندگان در باب این مقوله اظهار نظر کرده‌اند. کولریج، گوته، شیلر، شلینگ و به ویژه هگل نویسندگان علاقمند به حوزه درام و تاریخ بوده‌اند. در دوران مدرن هم به افرادی چون لوکاچ، بارت،آداموف، بنیامین، یان کات و... برمی‌خوریم که پرداختن به آرای ایشان از حوصله این مقال خارج است.
البته نکته اینجاست که شیوه نظری پژوهش در مستند«خانه متروک»، برپایه تاریخ‌گرایی توصیفی یا کلاسیک است و بر این نگاه نمی‌توان خرده گرفت، زیرا انتخاب پژوهشگر و فیلمساز بر این پایه بوده‌است، اما اصولا توضیح بالا از این رو بیان شد که پژوهشگران می‌توانند روش‌های نوین را نیز در این مقوله مورد استفاده قرار دهند که در این راستا مطالعه مقاله تاریخ، زبان و روایت، نوشته دکتر امیرعلی نجومیان منتشر شده در پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۲، بسیار توصیه می‌شود.
مستند«خانه متروک»، با یک مقدمه شاعرانه آغاز می‌شود. دخترکی خواب می‌بیند که پدر تاجی از برف به منزل می آورد و اشاره می‌کند این تاج متعلق به یکی از شاهان قاجار است که زیاد بر تخت دوام نیاورده و همین تاج او را در این مدت کفایت می‌کند. این مقدمه به‌واسطه تصاویری همراهی می‌شود که از دالانی تاریک و آب‌گرفته حکایت دارد. دالانی که وجه استعاری و تمثیلی کلام در این برهه را تقویت می‌کند. فیلمساز با تعویض عکس دوشاه بسیار سریع موضوع خود را مطرح می‌کند، اما نکته مهم اینجاست که در این مقدمه اشاره چندانی به وضعیت جنگ جهانی نمی‌شود و توجه مخاطب بیشتر به تغییر شاه جلب می‌شود و این درحالیست که موضوع اصلی این پژوهش وضعیت ایران در جنگ جهانی اول است. نگاه فارسی در مقدمه بسیار کارآمد است که می‌توانست در دیگر نقاط فیلم نیز مورد اشاره قرار گیرد، یعنی لحا تمثیلی و مجازی می‌توانست هم زمینه‌های تفسیر را برای فیلمساز و مخاطب پدید آورد و هم وجوه توصیفی را می‌کاست. اما فیلمساز این امر را تنها به میان‌نویس‌ها محول کرده و در ادامه بسیار سریع به بیان تاریخ می‌پردازد. توجه به استفاده از عکس تنها عامل دیگری است که سعی دارد ارتباط فیلم را با دوران ماضی حفظ کند. این استراتژی تصویری زمانی کامل می‌شود که فیلمساز تصاویری از امروز و شهرهایی که سراغ آن‌ها رفته را در تقابل با عکس‌ها قرار می‌دهد. این نگاه می‌توانست همان تقابل تقسیری مورد نظر تاریخی را فعال کرده و امکان دست‌یابی به خوانش حاشیه‌ای تاریخ را فراهم آورد که از جانب فیلمساز برجسته نشده و تنها کارکرد تکنیکی در اثر پیدا می‌کند تا بتواند کالبد شهرها را به‌شکلی ضمنی مورد توجه قرار دهد.
مستند«خانه متروک»، پژوهشی قابل توجه دارد. لیست منابخ مورد مطالعه نشان می‌دهد پژوهشگران و در ادامه کارگردان براساس مسیری مشخص و با روش راه خود را پیموده‌اند در انتخاب نظریه هم موفق هستند و تا حد زیادی به استانداردهای مستند کلاسیک نزدیک می‌شوند، اما تا انتها از قابلیت‌های مواد خام موجود استفاده نمی‌کنند و همین سبب می‌شود هنوز راه برای ادامه مسیر و کشف حقایق پیرامون ماجرای مطرح شده باز بماند.


کد مطلب: 9894

آدرس مطلب :
http://www.cinematajrobi.ir/news/9894/نقد-رامتین-شهبازی-مستند-خانه-متروک

سینما تجربی
  http://www.cinematajrobi.ir