سربرگ
 
من، زمین، کوئید

من، زمین، کوئید

مرکز گسترش فرارسیدن نوروز 99 را تبریک گفت

مرکز گسترش فرارسیدن نوروز 99 را تبریک گفت

مستندسازان در خط مقدم ثبت کرونا و همراهی با جامعه پزشکی و درمانی ایران هستند

مستندسازان در خط مقدم ثبت کرونا و همراهی با جامعه پزشکی و درمانی ایران هستند

فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه داستانی و مستند «طلوع پارس» منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه داستانی و مستند «طلوع پارس» منتشر شد

گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در یازده ماه سال98 اعلام شد

گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در یازده ماه سال98 اعلام شد

در قرنطینه خانگی و تعطیلات نوروزی «مستند» و «انیمیشن» ببینیم

در قرنطینه خانگی و تعطیلات نوروزی «مستند» و «انیمیشن» ببینیم

تعطیلی جشنواره‌های جهانی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

تعطیلی جشنواره‌های جهانی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

پروژه ازدواج در جشنواره ویزیون دورئل سوئیس

پروژه ازدواج در جشنواره ویزیون دورئل سوئیس

نگاهی به فیلم‌های هنری ایرانی در جشنواره مونترال کانادا

نگاهی به فیلم‌های هنری ایرانی در جشنواره مونترال کانادا

چرا مردم ایران مدام در «صف» می‌ایستند

چرا مردم ایران مدام در «صف» می‌ایستند

مستندسازی از بیمارستان کامکار قم؛ قلب کرونای کشور

مستندسازی از بیمارستان کامکار قم؛ قلب کرونای کشور

مستندهایی که سند تاریخی می‌شود

مستندهایی که سند تاریخی می‌شود

«جایی برای فرشته‌ها نیست» و «پروژه ازدواج» راهی بلژیک شدند

«جایی برای فرشته‌ها نیست» و «پروژه ازدواج» راهی بلژیک شدند

تعویق یک جشنواره مستند به دلیل ترس از شیوع کرونا

تعویق یک جشنواره مستند به دلیل ترس از شیوع کرونا

مهدی پاکدل مستند می‌سازد

مهدی پاکدل مستند می‌سازد

چندرسانه ای