پایگاه خبری سینما تجربی 27 دی 1396 ساعت 16:36 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/12681/2/گزارش-معارفه-معاونین-انیمیشن-مستند-مرکز-گسترش -------------------------------------------------- عنوان : گزارش معارفه معاونین انیمیشن و مستند مرکز گسترش -------------------------------------------------- متن :