پایگاه خبری سینما تجربی 29 فروردين 1396 ساعت 12:57 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/11466/2/بازدید-رئیس-سازمان-سینمایی-مرکز-گسترش-سینمای-مستند-تجربی -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : بازدید رئیس سازمان سینمایی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی -------------------------------------------------- متن :