پایگاه خبری سینما تجربی 14 بهمن 1396 ساعت 11:38 http://www.cinematajrobi.ir/news/12723/نقدی-فیلم-مستند-قصه-بلوار-ساخته-داوود-اشرفی -------------------------------------------------- عنوان : نقدی بر فیلم مستند «قصه بلوار» ساخته داوود اشرفی -------------------------------------------------- «قصه بلوار» خود قصه و سرگذشت بلوار (کشاورز) است متن : فیلم آقای داوود اشرفی بدرد خور است و قابل توصیه برای دیدن. اگر سخت گیری های رایج منتقدانه را کنار بگذاریم؛ می توان به راحتی گفت که فیلم خوبی است. و چرا؟ فیلم نمونه خوبی است برای توضیح کارکرد سینمای مستند. ملتفت هستیم که تقسیمات و زیر و بم و جنبه ها و زوایای سینمای مستند و فهرست کردن زیر مجموعه هایش خود می تواند یک جلد کتاب باشد. افزون بر ده ها جلد کتابی که در باره سینمای مستند در ادبیات سینمایی مان داریم. پیچ و خم ها و چند و چون های سینمای مستند، خود حکایت مفصل و طولانی است که همیشه و متاسفانه در سایه سینمای تماشاگر پسند عامیانه تجاری یا حتی هنری آوانگارد کتمان و گم گور شده و در حد قدر و منزلت اش به آن پرداخته نشده است. قصه بلوار نمونه خوبی است برای مثال زدن به هر کس و به هر دانشجو و هر جوینده و دوستدار سینما، که سینمای مستند میوه چه درختی است و کارکردش چگونه می تواند باشد. قصه بلوار خود قصه و سرگذشت بلوار (کشاورز) است. از آغاز ۱۳۳۹ تا سال های اخیر و طبق نوشته آخر فیلم، ۱۳۸۸. قصه بلوار به راحتی و شفافیت و با سلیقه و گرم و زنده و دوست داشتنی و باورپذیر، قصه و حکایت بلوار را حکایت می کند. و بلافاصله باید گفت که قصه بلوار به ذائقه آقای داوود اشرفی است، که بدیهی است. و هر فیلم حتماً نشانی از سازنده اش دارد و باب سلیقه او است. و نکته مهم این که: کس یا کسان دیگری اگر بخواهند درباره بلوار قصه خودشان را بگویند، آن کسان بی نیاز از رجوع به این فیلم نیستند و باید و بهتر است که قصه بلوار آقای داوود اشرفی را کنار دست خود داشته باشند.