پایگاه خبری سینما تجربی 26 تير 1396 ساعت 15:57 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/11840/2/مراسم-تودیع-معارفه-معاونین-مرکز-گسترش-سینمای-مستند-تجربی -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : مراسم تودیع و معارفه معاونین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی -------------------------------------------------- متن :