پایگاه خبری سینما تجربی 19 شهريور 1397 ساعت 15:35 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/13334/2/گزارش-تصویری-اولین-نمایش-عمومی-نقد-مستند-پرسپولیس-شیکاگو -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری اولین نمایش عمومی و نقد مستند پرسپولیس شیکاگو -------------------------------------------------- متن :