پایگاه خبری سینما تجربی 14 تير 1395 ساعت 14:15 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/10265/2/عکس-حضور-محیط-بانان-سالن-سینماحقیقت -------------------------------------------------- عنوان : عکس/حضور محیط‏بانان در سالن سینماحقیقت -------------------------------------------------- متن : حضور محيط بان هاي سازمان حفاظت محيط زيست در نشست نقد و بررسی مستند قربانی در مرکز گسترش.