پایگاه خبری سینما تجربی 29 مرداد 1396 ساعت 12:56 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/11985/2/گزارش-تصویری-تولید-مستند-شبیه-مضحک -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری از تولید مستند شبیه مضحک -------------------------------------------------- متن :