پایگاه خبری سینما تجربی 16 مرداد 1396 ساعت 16:04 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/11920/2/گزارش-تصویری-مراسم-افتتاحیه-مستند-ساز-مهر -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مستند ساز و مهر -------------------------------------------------- متن :