پایگاه خبری سینما تجربی 11 مرداد 1395 ساعت 15:05 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/10362/2/اکتسابات-انتسابی-روایت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : «اکتسابات انتسابی» به روایت تصویر -------------------------------------------------- متن : این انیمیشن درباره ی پیر پسری است که از وضعیت ظاهری خود ناراضی بوده و تصمیم می گیرد به زندگی خود خاتمه دهد.