پایگاه خبری سینما تجربی 15 شهريور 1393 ساعت 11:20 http://www.cinematajrobi.ir/news/7751/نهمین-جشنواره-ملی-فیلم-رضوی-کارخود-پایان -------------------------------------------------- عنوان : نهمین جشنواره ملی فیلم رضوی به کارخود پایان داد -------------------------------------------------- متن : به گزارش سینما تجربی، نهمین جشنواره ملی مستند و فیلم کوتاه رضوی یزد با معرفی برگزیدگان جشنواره به شرح ذیل به کار خود پایان داد. بخش اصلی داستانی: فیلم "پایش" به کارگردانی علیرضا غفاریان تندیس طلایی، دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی را دریافت کرد. فیلم "آرزوهایت را به خاک نسپار" به کارگردانی مهدی چوپانی دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی و فیلم "خانه ای برای ما" به کارگردانی نجمه زارع دیپلم افتخار و ۱۵میلیون ریال جایزه نقدی بخش داستانی کوتاه سبک زندگی رضوی: فیلم "نجس" به کارگردانی بهمن و بهرام حاج ابول لو تندیس طلایی، دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی فیلم "حذف اضطراری" به کارگردانی پیمان نعیمی و فهیمه آقاحسنی تندیس طلایی، دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی فیلم "باد چیزی خواهد گفت" به کارگردانی علی مردمی دیپلم افتخار و ۱۵ میلیون ریال جایزه نقدی فیلم های "کلاس منهای وقتی که هستی" به کارگردانی محمد صادقی و "ایمپرشن" به کارگردانی تیام یابنده، تقدیر ویژه و کسب دیپلم افتخار بخش اصلی مستند: فیلم "همه آنچه که من دارم" به کارگردانی محمدعلی یزدان پرست تندیس طلایی، دیپلم افتخار و ۲۰میلون ریال جایزه نقدی فیلم "ازمیان این مسیر سبز" به کارگردانی جمیل عامل صادقی دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی بهترین تصویربرداری در بخش مستند: دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی به بهروز بادروج، تصویربردار فیلم "سه چنگ حاک" بهترین طراحی صدا در بخش مستند: دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریالجایزه نقدی به حسن شبانکاره، طراح صدای فیلم " سه چنگ حاک" بهترین تحقیق در بخش مستند: دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی به رضا الماسی پرگو، محقق فیلم "خواهران غریب" بهترین تدوین در بخش مستند: دیپلم افتخار و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی به معین کریم الدینی، تندوینگر فیلم "برادران زمین" بهترین گویندگی متن در بخش مستند: دیپلم افتخار و ۱۰میلیون ریال جایزه نقدی به هوشنگ آزادی ور گوینده متن فیلم "خدایخانه" بخش مستند سبک زندگی رضوی: فیلم "برادران زمین" به کارگردانی محمد صنگوری تندیس طلایی، دیپلم افتخار و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی بخش ویژه داستانی سبک زندگی رضوی: فیلم "سه چنگ حاک" به کارگردانی یاسر خیر تندیس طلایی، دیپلم افتخار و جایزه بخش ویژه فیلم "حذف اضطراری" به کارگردانی پیمان نعیمی و فهیمه آقاحسنی تندیس طلایی و دیپلم افتخار و جایزه بخش ویژه فیلم "نجس" به کارگردانی بهمن و بهرام حاج ابول لو دیپلم افتخار و ۵ میلیون ریال جایزه نقدی فیلم "سربازها لک لک ها را دوست دارند" به کارگردانی سعید نجاتی دیپلم افتخار و ۵میلیون ریال جایزه نقدی (نگاه ویژه به محیط زیست) فیلم "باد چیزی خواهد گفت" به کارگردانی علی مردمی دیپلم افتخار و ۵ میلیون ریال جایزه نقدی بخش ویژه احسان و نیکوکاری: فیلم "مهمان ماهی ها" به کارگردانی قدرت باقری دیپلم افتخار ۵ میلوین ریال جایزه نقدی