پایگاه خبری سینما تجربی 18 اسفند 1397 ساعت 10:50 http://www.cinematajrobi.ir/gallery/13999/2/بازدید-سرپرست-سازمان-سینمایی-وزارت-ارشاد-جشنواره-پویانمایی-تهران -------------------------------------------------- عنوان : بازدید سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد از جشنواره پویانمایی تهران -------------------------------------------------- متن :