نمونه ای از اقتدار یک زن مقاوم

نمونه ای از اقتدار یک زن مقاوم

ماجرای یک مرگ از پیش اعلام نشده

ماجرای یک مرگ از پیش اعلام نشده

نقدی بر فیلم مستند « مادرم ایل من » ساخته عزت الله پروازه

نقدی بر فیلم مستند « مادرم ایل من » ساخته عزت الله پروازه

ريشه درخاك، سايه درآب !

ريشه درخاك، سايه درآب !

در گذر از مرزها

در گذر از مرزها

بازار در تونل زمان

بازار در تونل زمان

پرسه در دنیای رفتگان

پرسه در دنیای رفتگان

نقدی بر فیلم مستند « ادوارد » ساخته محمدباقر شاهین

نقدی بر فیلم مستند « ادوارد » ساخته محمدباقر شاهین

قدم زدن با مرگ

قدم زدن با مرگ

نقدی بر فیلم مستند «قصه بلوار» ساخته داوود اشرفی

نقدی بر فیلم مستند «قصه بلوار» ساخته داوود اشرفی

فراتر از يك مستند جستجوگر

فراتر از يك مستند جستجوگر

تلاش آدمی برای غلبه بر مرگ

تلاش آدمی برای غلبه بر مرگ

با خاطرات سینما

با خاطرات سینما

به طعم درد،به رنگ امید

به طعم درد،به رنگ امید

ایده و تحقیق در تاریخ نقاشی

ایده و تحقیق در تاریخ نقاشی

تلاش برای پیش‌گیری از یک جرم غیرانسانی

تلاش برای پیش‌گیری از یک جرم غیرانسانی

تصویری از تنهایی هنرمند در جهان امروز

تصویری از تنهایی هنرمند در جهان امروز

خرده‌فرهنگ‌های شهری در جامعه‌ی امروز

خرده‌فرهنگ‌های شهری در جامعه‌ی امروز

زندگی انتزاعی در یک جهان بی‌مکان

زندگی انتزاعی در یک جهان بی‌مکان

گم‌شدن در دریای ترجمه

گم‌شدن در دریای ترجمه