جشنواره فیلم وارش دبیرخانه ای دائمی و فعال دارد

جشنواره فیلم وارش دبیرخانه ای دائمی و فعال دارد

سیزده فیلم مرکز گسترش به جشنواره وارش راه یافتند

سیزده فیلم مرکز گسترش به جشنواره وارش راه یافتند

جشنواره «میلینیوم» پذیرای چهار فیلم مستند و یک داور ایرانی شد

جشنواره «میلینیوم» پذیرای چهار فیلم مستند و یک داور ایرانی شد

ترسیم دنیای صلح‌آمیز کودکان در «این سو، آن سو»

ترسیم دنیای صلح‌آمیز کودکان در «این سو، آن سو»

سینمای مستند سینمایی است که با نگاهش گوش می کند

سینمای مستند سینمایی است که با نگاهش گوش می کند

سینمای مستند روایت صادق‌تری از حال جامعه است

سینمای مستند روایت صادق‌تری از حال جامعه است

روباه ایرانی به دو جشنواره جهانی می‌رود

روباه ایرانی به دو جشنواره جهانی می‌رود

فراخوان سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد

فراخوان سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد

حیدریان: تجاری‌سازی محصولات سینمای ایران باید مورد توجه قرار گیرد

حیدریان: تجاری‌سازی محصولات سینمای ایران باید مورد توجه قرار گیرد

فیلم‌های تولیدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 31 جایزه جهانی بدست آوردند

فیلم‌های تولیدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 31 جایزه جهانی بدست آوردند