فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه داستانی و مستند «طلوع پارس» منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه داستانی و مستند «طلوع پارس» منتشر شد

تعطیلی جشنواره‌های جهانی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

تعطیلی جشنواره‌های جهانی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

پروژه ازدواج در جشنواره ویزیون دورئل سوئیس

پروژه ازدواج در جشنواره ویزیون دورئل سوئیس

نگاهی به فیلم‌های هنری ایرانی در جشنواره مونترال کانادا

نگاهی به فیلم‌های هنری ایرانی در جشنواره مونترال کانادا

«ملکوت» بهترین انیمیشن جشنواره «بلک کانتری» شد

«ملکوت» بهترین انیمیشن جشنواره «بلک کانتری» شد

«خاتمه» در جشنواره فیلم‌های مستند آمریکا نمایش داده می‌شود

«خاتمه» در جشنواره فیلم‌های مستند آمریکا نمایش داده می‌شود

مستند زندگی «انیو موریکونه» در برلین رونمایی می‌شود

مستند زندگی «انیو موریکونه» در برلین رونمایی می‌شود

دو فیلم مستند در جمع برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» جشنواره فجر

دو فیلم مستند در جمع برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» جشنواره فجر

نمایندگان ایران در جشنواره فیلم زنان آمریکا

نمایندگان ایران در جشنواره فیلم زنان آمریکا

«یک نفر» به کانتربری انگلیس می‌رود

«یک نفر» به کانتربری انگلیس می‌رود