تماس با ما
خوانندهء گرامی،
تشريف فرمائی شما را به پایگاه خبری سینمای تجربی خوش آمد می گوئيم.
چنانچه علاقمنديد برای دست اندرکاران اين سايت خبری، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد لطفا با ما تماس بگيريد.
تلفن سایت:
88528319
88755474
از تماس شما سپاسگزاريم.