سربرگ
 
نمایش سه انیمیشن ایرانی در جشنواره «الچه» اسپانیا

نمایش سه انیمیشن ایرانی در جشنواره «الچه» اسپانیا

حضور مرکز گسترش با 6 انیمیشن و 2 مستند در رقابت‌های جشنواره حسنات

حضور مرکز گسترش با 6 انیمیشن و 2 مستند در رقابت‌های جشنواره حسنات

آثار راه یافته به جشنواره موج معرفی شدند

آثار راه یافته به جشنواره موج معرفی شدند

«پسر دریا» به جشنواره انیمیشن روسیه می‌رود

«پسر دریا» به جشنواره انیمیشن روسیه می‌رود

حضور پُررنگ سینمای انیمیشن ایران در جشنواره سئول کره‌جنوبی

حضور پُررنگ سینمای انیمیشن ایران در جشنواره سئول کره‌جنوبی

انتشار آماری رسمی از عملکرد «هنر و تجربه»

انتشار آماری رسمی از عملکرد «هنر و تجربه»

داش آکل در اکران «تیرگان» هنر و تجربه

داش آکل در اکران «تیرگان» هنر و تجربه

آثار راه یافته به بخش پویانمایی هفتمین جشنواره فیلم شهر اعلام شد

آثار راه یافته به بخش پویانمایی هفتمین جشنواره فیلم شهر اعلام شد

جشنواره انیمیشن «انسی» برندگانش را شناخت

جشنواره انیمیشن «انسی» برندگانش را شناخت

«سهراب و رستم» بهترین انیمیشن جشنواره فیلم سیدنی شد

«سهراب و رستم» بهترین انیمیشن جشنواره فیلم سیدنی شد

داستان آب سوژه یک انیمیشن شد

داستان آب سوژه یک انیمیشن شد

انیمیشن «پسر دریا» برنده جایزه ویژه شهر انسی شد

انیمیشن «پسر دریا» برنده جایزه ویژه شهر انسی شد

همکاری‌‌ مشترک مرکز گسترش و شتاب‌دهنده محتوای کودک

همکاری‌‌ مشترک مرکز گسترش و شتاب‌دهنده محتوای کودک

سینمای مستند، انیمیشن و تجربی روی صفحات مجازی مرکز گسترش

سینمای مستند، انیمیشن و تجربی روی صفحات مجازی مرکز گسترش

انیمیشن «روباه» در جشنواره فیلم هنر اسلواکی روی پرده می‌رود

انیمیشن «روباه» در جشنواره فیلم هنر اسلواکی روی پرده می‌رود

چندرسانه ای