سربرگ
 
من، زمین، کوئید

من، زمین، کوئید

مرکز گسترش فرارسیدن نوروز 99 را تبریک گفت

مرکز گسترش فرارسیدن نوروز 99 را تبریک گفت

مستندسازان در خط مقدم ثبت کرونا و همراهی با جامعه پزشکی و درمانی ایران هستند

مستندسازان در خط مقدم ثبت کرونا و همراهی با جامعه پزشکی و درمانی ایران هستند

فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه داستانی و مستند «طلوع پارس» منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه داستانی و مستند «طلوع پارس» منتشر شد

گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در یازده ماه سال98 اعلام شد

گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در یازده ماه سال98 اعلام شد

اولویت‌های صنف انیمیشن برای سال ۹۹ اعلام شد

اولویت‌های صنف انیمیشن برای سال ۹۹ اعلام شد

در قرنطینه خانگی و تعطیلات نوروزی «مستند» و «انیمیشن» ببینیم

در قرنطینه خانگی و تعطیلات نوروزی «مستند» و «انیمیشن» ببینیم

تعطیلی جشنواره‌های جهانی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

تعطیلی جشنواره‌های جهانی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

پروژه ازدواج در جشنواره ویزیون دورئل سوئیس

پروژه ازدواج در جشنواره ویزیون دورئل سوئیس

نگاهی به فیلم‌های هنری ایرانی در جشنواره مونترال کانادا

نگاهی به فیلم‌های هنری ایرانی در جشنواره مونترال کانادا

چرا مردم ایران مدام در «صف» می‌ایستند

چرا مردم ایران مدام در «صف» می‌ایستند

«ملکوت» بهترین انیمیشن جشنواره «بلک کانتری» شد

«ملکوت» بهترین انیمیشن جشنواره «بلک کانتری» شد

مستندسازی از بیمارستان کامکار قم؛ قلب کرونای کشور

مستندسازی از بیمارستان کامکار قم؛ قلب کرونای کشور

دور خیز انیمیشن کوتاه ایرانی برای اسکار ۲۰۲۱

دور خیز انیمیشن کوتاه ایرانی برای اسکار ۲۰۲۱

مستندهایی که سند تاریخی می‌شود

مستندهایی که سند تاریخی می‌شود

چندرسانه ای